Milan Stojanović Miško – Biografija

Milan Stojanović Miško (u košarkaškim krugovima poznat kao Bucko, prema ocu), rođen je 13.09.1966. godine (12:45h) u bolnici na Savskom vencu u Beogradu.