Aplikacija E-SCORE za kompjutersku obradu takmičenja

Aplikacija „e – score“

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u učešću i vođenju košarkaških takmičenja, 2003. godine smo došli na ideju da napravimo kvalitetan i upotrebljiv alat za kompjutersko i on line praćenje rezultata. Poznavajući dobro sve potrebe Košarkaškog saveza Srbije u organizaciji takmičenja i sa željom da sa jedne strane olakšamo rad rukovodioca (komesara) takmičenja, a sa druge, da svim ljubiteljima košrakaškog sporta omogućimo informaciju u realnom vremenu, napravili smo aplikaciju „e – score“ koja već dugi niz godina servisira košarkaška takmičenja u Srbiji.
Na osnovu praktičnih iskustava, svakodnevno unapređujemo aplikaciju, što nam omogućava da ovaj način rada možemo da sporvedemo na sva sportska takmičenja, bez obzira na sistem takmičenja.

Rukovodiocima takmičenja je maksimalno olakšano vođenje i realizacija takmičenja, a košarkaškoj populaciji su pružene tačne informacije o svim takmičenjima u realnom vremenu.

Sama aplikacija ima odličan manipulativni karakter jer na lak način omogućava da pomoću unapređene administracije u svakom trenutku više korisnika može da radi u različitim segmentima poslova vođenja takmičenja. Rukovodiocu takmičenja je omogućeno da na vrlo lak način vrši administraciju o zakazanim terminima utakmica i promenama, delegiranju službenih lica i da ažurno postavlja direktno na sajt vesti, informacije, saopštenja i ostala dokumenta važna za takmičenje koje vodi.

Izuzetno lako administriranje rukovodioca takmičenja pri unošenju i izmeni svih potrebnih podataka vezanih za takmičenje (termini utakmica, delegiranje službenih lica, postavljanje važnih dokumenata i informacija).

Realizacija takmičenja

Aplikacija „e – score“ nam omogućava da na osnovu unapred definisanog sitema takmičenja (npr. Berger, KUP i sl.), kada nam rukovodilac takmičenja dostavi takmičarske brojeve ekipa pre takmičenja, da u vrlo kratkom roku rukovodiocu takmičenja dostavimo kompletan raspored takmičenja sa parovima, kalendarom i šiframa utakmica na osnovu kojih se vrši praćenje i računanje rezultata u tabeli tog takmičenja. Na osnovu toga, rukovodiocu takmičenja se dostavlja prvo, početno saopštenje (bilten) za unošenje svih potrebnih podataka za prvo kolo takmičenja. Kada unese sve podatke (termine utakmica i delegiranje službenih lica), saopštenje (bilten) istog trenutka postavlja na sajt kao dokument, dok se na web strani lige sve te informacije nalaze u aktuelnom kolu.

Praćenje aktuelnih rezultata i tabele

Aplikacija „e – score“ omogućava praćenje rezultata svih utakmica u realnom vremenu kao i promene na tabeli takmičenja odmah po odgiranoj utakmici.
Po završetku, delegat utakmice šalje sms poruku koja automatski na web strani takmičenja daje informaciju o krajnjem rezultatu i četvrtinama (poluvremenu), a samim tim i promenu u tabeli. Takodje, moguće je sve utakmice pratiti „on line“ sa trenutnim kretanjem rezultata kako na web sajtu, tako i na mobilnom telefonu.

Obrada rezultata i izrada saopštenja (biltena)

Po završetku odigranog kola u ligaškom takmičenju ili posle takmičarskog dana na kup takmičenjima mi obrđujemo rezultate sa tabelom takmičenja i u elektronskoj formi dostavljamo rukovodiocu takmičenja gotovo saopštenje (bilten) sa svim rezultatima, tabelom i službenim licima, kao i parove narednog kola.
Rukovodiocu takmičenja ostaje samo da unese terime utakmica narednog kola, službena lica i da napiše informacije, posebne napomene ili kaznene odredbe, ukoliko je potrebno.

Reference

www.takmicenje.kss.rs
www.ksv.org.rs
www.rkscs.com
www.rksjs.rs

* Aplikacija je prilagodljiva i vidljiva na svim web sajtovima.