Kontakt: e-mail: office@taboosport.com, phone: +381 (0) 63304591     Bookmark and Share

Aplikacija "e - score" - za kompjutersku obrada takmičenja

Koje su mogućnosti aplikacije

Najnovije vesti i informacije

Ažurno vođenje i unošenje najnovijih vesti i informacija vezanih za sportsku organizaciju i takmičenje sa mogućnošću ubacivanja foto i video materijala, dokumenata i dr. u okviru jedne vesti sa neograničenim brojem karaktera i reči. Pored toga moguće je posebno unositi vesti preuzete iz medija koje su vezane za organizaciju ili takmičenje ... primer »

img

 

 

Aktuelni rezultati i tabela

Praćenje aktuelnih konačnih rezultata sa četvrtinama istog trenutka po završetku utakmice i tabele ... primer »

Raspored i kalendar takmičenja

Raspored utakmica sa parovima po kolima i kalendar takmičenja ... primer »

Rezultati uživo

Praćenje rezultata utakmica aktuelnog kola u realnom vremenu ... primer »

Statistika

Statistika ekipe i igrača po odmah završenoj utakmici ... primer »

Adresari klubova i službenih lica

Ažurni adresari klubova i službenih lica ... primer »

Normativna akta i razni dokumenti

Ažurna baza normativnih akata organizacije, dokumenta, obrasci, saopštenja i dr. ... primer »

 

Aplikacija "e - score"

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u učešću i vođenju košarkaških takmičenja 2003. godine smo došli na ideju da napravimo kvalitetan alat za kompjutersko i on line praćenje rezultata. Znajući sve potrebe Košarkaškog savez Srbije u organizaciji takmičenja i sa željom da sa jedne strane olakšamo rad rukovodioca (komesara) takmičenja, a sa druge, da svim ljubiteljima košrakaškog sporta omogućimo informaciju u realnom vremenu, napravili smo aplikaciju "e - score" koja već dugi niz godina servisira košarkaška takmičenja u Srbiji.
Na osnovu praktičnih iskustava, svakodnevno unapređujemo aplikaciju, što nam omogućava da ovaj način rada možemo da sporvedemo na sva sportska takmičenja, bez obzira na sistem takmičenja.

images
Rukovodiocima takmičenja je maksimalno olakšano vođenje i realizacija takmičenja, a košarkaškoj populaciji su pružene tačne informacije o svim takmičenjima u realnom vremenu.

 

Sama aplikacija ima odličan manipulativni karakter jer na lak način omogućava da pomoću unapređene administracije u svakom trenutku više korisnika može da radi u različitim segmentima poslova vođenja takmičenja. Rukovodiocu takmičenja je omogućeno da na vrlo lak način vrši administraciju o zakazanim terminima utakmica i promenama, delegiranju službenih lica i da ažurno postavlja direktno na sajt vesti, informacije, saopštenja i ostala dokumenta važna za takmičenje koje vodi.

images
Izuzetno lako administriranje rukovodioca takmičenja pri unošenju i izmeni svih potrebnih podataka vezanih za takmičenje (termini utakmica, delegiranje službenih lica, postavljanje važnih dokumenata i informacija).

 

Realizacija takmičenja

Aplikacija "e - score" nam omogućava da na osnovu unapred definisanog sitema takmičenja (npr. Berger, KUP i sl.), kada nam rukovodilac takmičenja dostavi takmičarske brojeve ekipa pre takmičenja, da u vrlo kratkom roku rukovodiocu takmičenja dostavimo kompletan raspored takmičenja sa parovima, kalendarom i šiframa utakmica na osnovu kojih se vrši praćenje i računanje rezultata u tabeli tog takmičenja. Na osnovu toga, rukovodiocu takmičenja se dostavlja prvo, početno saopštenje (bilten) za unošenje svih potrebnih podataka za prvo kolo takmičenja. Kada unese sve podatke (termine utakmica i delegiranje službenih lica), saopštenje (bilten) istog trenutka postavlja na sajt kao dokument, dok se na web strani lige sve te informacije nalaze u aktuelnom kolu.

Praćenje aktuelnih rezultata i tabele

Aplikacija "e - score" omogućava praćenje rezultata svih utakmica u realnom vremenu kao i promene na tabeli takmičenja odmah po odgiranoj utakmici.
Po završetku, delegat utakmice šalje sms poruku koja automatski na web strani takmičenja daje informaciju o krajnjem rezultatu i četvrtinama (poluvremenu), a samim tim i promenu u tabeli. Takodje, moguće je sve utakmice pratiti "on line" sa trenutnim kretanjem rezultata kako na web sajtu, tako i na mobilnom telefonu.

Obrada rezultata i izrada saopštenja (biltena)

Po završetku odigranog kola u ligaškom takmičenju ili posle takmičarskog dana na kup takmičenjima mi obrđujemo rezultate sa tabelom takmičenja i u elektronskoj formi dostavljamo rukovodiocu takmičenja gotovo saopštenje (bilten) sa svim rezultatima, tabelom i službenim licima, kao i parove narednog kola.
Rukovodiocu takmičenja ostaje samo da unese terime utakmica narednog kola, službena lica i da napiše informacije, posebne napomene ili kaznene odredbe, ukoliko je potrebno.

 

Reference

www.takmicenje.kss.rs
www.ksv.org.rs
www.rkscs.com
www.rkks.rs
www.rksjs.rs

* Aplikacija je prilagodljiva i vidljiva na svim web sajtovima.

 

 

images
Važna napomena: Aplikacija je zaštićena prema Zakonu o zaštiti intelektualne svojine Republike Srbije.