TABOOSPORT proizvodi trenerske taktičke table za sve sportove, pre-game magnetne table za košarkaške sudije i setove pokazivača za pomoćne sudije na košarkaškim utakmicama. Pored toga TABOOSPORT pruža usluge garfičkog dizajna (idejna rešenja grbova, logotipa, maskota, dizajn dresova i opreme, kompletan vizuelni identitet…), usluge web dizajna, razvojem web aplikacija, marketingom u sportu, organizacijom sportskih manifestacija…

TABOOSPORT INFO

KOŠARKAŠKE TRENERSKE TABLE

Tactic board goes to Taiwan

The Sonshan basketball team from Taiwan spent 3 working weeks training at the heart of Serbia, the city of Kragujevac, to learn more about basketball. It is our great pleasure that the city of Kragujevac became famous for the production of... Read more

RUKOMETNE TRENERSKE TABLE

PRE-GAME TABLE ZA KOŠARKAŠKE SUDIJE

X