• Futsal trenerska tabla se izrađuje prema pismenom zahtevu i instrukcijama kupca. Uobičajeno je da se sa jedne strane terena radi ilustracija celog terena, a sa druge strane polovina terena. Svakako mi pre svega poštujemo potrebu i zahtev kupca.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 220x325mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvaliet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu, personalizovanom, po želji naručioca i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
 • Košarkaška trenerska tabla se izrađuje prema pismenom zahtevu i instrukcijama kupca. Uobičajeno je da se sa jedne strane terena radi ilustracija celog terena, a sa druge strane polovina terena. Svakako mi pre svega poštujemo potrebu i zahtev kupca.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 220x325mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvaliet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu, personalizovanom, po želji naručioca i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
 • TABOOSPORT košarkaška trenerska tabla je dizanirana tako da zadovolji potrebe svakog trenera. Na prednjoj strani terena urađena je ilustracija celog terena sa jasno izraženim reketom i poljima iz kojih se šutira za 2 i 3 poena. Sa druge strane je ilustrovana polovina terena sa jasno izraženim reketom i poljima iz kojih se šutira za 2 i 3 poena.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 220x325mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvalitet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
 • Vaterpolo trenerska tabla se izrađuje prema pismenom zahtevu i instrukcijama kupca. Uobičajeno je da se sa jedne strane terena radi ilustracija celog terena, a sa druge strane polovina terena. Svakako mi pre svega poštujemo potrebu i zahtev kupca.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 220x325mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvaliet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu, personalizovanom, po želji naručioca i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
 • Futsal trenerska tabla se izrađuje prema pismenom zahtevu i instrukcijama kupca. Uobičajeno je da se sa jedne strane terena radi ilustracija celog terena, a sa druge strane polovina terena. Svakako mi pre svega poštujemo potrebu i zahtev kupca.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 245x380mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvaliet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu, personalizovanom, po želji naručioca i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
 • TABOOSPORT košarkaška trenerska tabla je dizanirana tako da zadovolji potrebe svakog trenera. Na prednjoj strani terena urađena je ilustracija celog terena sa jasno izraženim reketom i poljima iz kojih se šutira za 2 i 3 poena. Sa druge strane je ilustrovana polovina terena sa jasno izraženim reketom i poljima iz kojih se šutira za 2 i 3 poena.
  Tabla je vrlo lagana, elastična da ne može tako lako da se polomi, a dovoljno kruta da po njoj može da se crta, piše i briše.
  Dimenzije table: 245x380mm. Debljina table: 3mm.

  Poseban kvalitet TABOOSPORT table se ogleda u vrhunskom dizajnu i po tome što se lako briše, a što je posebno važno trenerima koji po tabli moraju brzo da pišu i brišu kako bi igračima predstavili svoju taktičku zamisao.

  U zadovoljenju zahteva kupaca smo perfekcionisti i uporni smo u tome da svojim kupcima ponudimo najbolje idejno rešenje i vrlo kvalitetnu tablu. Mi možemo da ispoštujemo sve zahteve klijenata, nama je to lako jer uživamo u tome što radimo i veliko nam je zadovoljstvo kada imamo srećne i zadovoljne klijente.

  Quick View
X